Z mojich úzkosti ma vyrvi, Pane. Shliadni na biedu moju a na môj trud a odpusť mi všetky priestupky. Ku tebe, Pane, zdvíham svoju dušu, Pane, Boh môj, dôverujem tebe, nech ma hanba nestihne.
Uľav mi v úzkosti srdca a vytrhni ma z mojich tiesní. Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky. K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

Súženia môjho srdca rozmnožily sa: z mojich úzkostí ma vyveď. Viď uponíženie[1] moje a námahu moju: a odpusť všeliké moje hriechy... K tebe, Pane, pozdvihujem svoju dušu. Môj Bože, v tebe dúfam, nech nebudem zahanbený...


[1] Pozri, ako ma ponížili.