Pane, môj Bože, utiekam sa k tebe, od všetkých mojich nepriateľov vykúp ma a vysloboď.
Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam, zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma...
Ó, Pane Bože môj, ja v tebe dúfam: osloboď ma od všetkých, ktorí ma prenasledujú a zachráň ma.