Budem rozjímať o tvojich rozkazoch, ktoré milujem veľmi. A budem zdvíhať svoje ruky k tvojim príkazom, ktoré milujem.
Budem sa tešiť z tvojich predpisov, lebo som si ich obľúbil. Svoje ruky budem dvíhať k tvojim predpisom, ktoré som si obľúbil; a cvičiť sa budem v tvojich príkazoch.
A budem rozjímať o tvojich prikázaniach, ktoré som zamiloval. Zodvihnem [Ako pri modlitbe k Bohu; láskou a túžbou.] svoju ruku k tvojim prikázaniam, ktoré rád mám: a cvičiť budem sa v ustanoveniach tvojich.