Obráť sa, Pane, okrátko! A svojim milostivý buď! Bol si nám útočiskom, Pane, s pokolenia na pokolenie.
Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.
Navráť sa, [Keď sa Boh hnevá, jakoby bol odišiel od neho.] Pane, dokiaľ (budeš meškať?) a daj sa uprosiť nad svojimi služobníkmi. O Pane, ty si býval naším útočišťom: od pokolenia do pokolenia.