Dobro reč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na všetky jeho dobrodenia a obnoví sa tvoja mladosť ako orlici.
Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. ...On naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.
Chváľ moja duša Pána, a nezabúdaj všetkých jeho dobrodení; [Na nič tak ľahko nezabudne človek, ako na vďačnosť, menovite na vďačnosť k Bohu.] On naplňuje dobrým tvoju žiadosť; [Rozumej dušu, ktorú milosťou svojou zdobí a okrášľuje.] takže sa tvoja mladosť obnovuje ako (mladosť) orla. [Hebr.: Obnovuje, sa ako orol tvoja mladosť. Starí sa domnievali, že orol môže časom skutočne zmladnúť.]