Hanbu a potupu ty so mňa sním, bo zachovávam tvoje príkazy, Pane. Lebo sú mojou rozkošou tvoje predpisy.
Oddiaľ odo mňa hanbu a potupu, lebo ja dodržiavam tvoje ustanovenia. Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou a tvoje príkazy sú mojimi radcami.
Preč odním odo mňa potupu a pohanu: lebo svedoctvá tvoje [Lebo som chcel zachovávať tvoje príkazy.] hľadám. Lebo i tvoje svedoctvá sú mojím rozjímaním: a mojou radou sú tvoje ustanovenia.