Agnus Dei voľakedy sprevádzalo lámanie eucharistického chleba, dnes ho hovoríme alebo spievame už nad rozlomenou sv. Hostiou. Kňaz prikryje kalich, pokloní sa. Bitie v prsia odpadá a hovorí to, čo chór a veriaci spievajú:klacanie

Agnus Dei

 
Baránok Boží

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona eis réqiuem.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona eis réqiuem.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona eis réquiem sempitérnam.

 Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj im odpočinutie.
B
aránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj im odpočinutie.
B
aránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj im večné odpočinutie.

Graduale Romanum: Agnus Dei in Missa pro defunctis Späť

missa pro defunctis agnus