Rozšírila sa zvesť medzi bratmi, že ten učeník nezomrie. No Ježiš mu nepovedal, že nezomrie. Ale len: Chcem, aby takto ostal, kým sa nevrátim, ty poď za mnou. To je ten učeník, ktorý o tom svedčí a vieme, že jeho svedectvo je pravdivé.
A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: "Neumrie," ale: "Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?" To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: "Poď za mnou!" To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé.
Rozniesla sa teda tá reč medzi bratmi, že ten učeník neumre. A nepovedal mu Ježiš: Neumre, ale: Chcem, aby on tak zostal, kým neprídem; čo ťa do toho? A toto riekol, aby označil, akou smrťou má osláviť Boha. A keď to povedal, riekol mu: Pod za mnou. [Tu P. Ježiš vstal od obeda a išiel s ním po brehu morskom.] Toto je ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o tom a napísal toto, a vieme, že jeho svedectvo je pravdivé.