Kto sa bojí Boha, bude konať, čo je dobré, a kto sa drží spravodlivosti, dosiahne ju. Vyjde mu v ústrety ako počestná matka a privinie ho k sebe ako manželka panenského veku. Nakŕmi ho životodarným chlebom rozumnosti a vodou spasiteľnej múdrosti ho napojí. A spevnie v ňom tak, že sa nezohne, pevne sa ho bude držať, takže nevyjde na posmech. A povýši ho v kruhu jeho blížnych, uprostred shromažde-nia otvorí mu ústa. I naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti a odeje ho slávnym rúchom. Zahrnie ho veselosťou a radosťou a večne slávne meno mu udelí za dedičstvo.
Kto sa bojí Boha, bude konať, čo je dobré, a kto sa drží spravodlivosti, dosiahne ju. Vyjde mu v ústrety ako počestná matka a privinie ho k sebe ako manželka panenského veku. Nakŕmi ho životodarným chlebom rozumnosti a vodou spasiteľnej múdrosti ho napojí. A spevnie v ňom, takže sa nezohne, pevne sa ho bude držať, takže nevyjde na posmech. Povýši ho v kruhu jeho blížnych, uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa, naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti a slávnym rúchom ho odeje. Zahrnie ho veselosťou a radosťou a udelí mu večne slávne meno za dedičstvo.
Kto sa bojí Boha, činiť bude dobré: a kto sa drží spravedlivosti, dosiahne ju, a vyjde mu naproti ako matka počestná, a, jako panenská nevesta ho príjme. Kŕmiť ho bude chlebom života a rozumu, a napojí ho vodou spasiteľnej múdrosti: a bude jeho silou a on neodchýli sa, (Ján. 4, 10.) a zdrží ho, a nedôjde hanby: a povýši ho u jeho blížnych, a uprostred zhromaždení otvorí jeho ústa [Aby mohol mluviť verejne ako učiteľ.] a naplní ho duchom múdrosti a rozumu, a šatou slávy ho odeje, a zahrnie ho plesaním a radosťou, a menom večným ho dedične obdarí.