Otče náš je modlitbou Pána. Modlí sa ho kňaz a ľud sa pridá až pri poslednej prosbe. Pri modlitbe stojíme a máme spojené ruky do striešky, pričom sa paľce križujú a ruky sú mierne hranou opreté o hrudník. Liturgické gesto otvorených dlaní s roztvorenými rukami je na sv. omši vyhradené len pre kňaza!statie

Pater noster

 
Otče náš

Orémus.
Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutione formati audemus dicere:

 Modlime sa.
Spasiteľnými prikázaniami napomenutí a božskou náukou poučení osmelujeme sa hovoriť:

Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
R.
Sed libera nos a malo.
S.
Amen.
 Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia.
R. Ale zbav nás zlého.
S. Amen.

Graduale Romanum: Otče náš

pater noster

Graduale Romanum: Otče náš. Podľa ľubovôle I.
pater noster ad libitum 01
Graduale Romanum: Otče náš. Podľa ľubovôle II.
pater noster ad libitum 02