Duša naša unikla sťa vtáča zo siete vtáčnikov. Pretrhla sa sieť, a my sme vyslobodení.
Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Slučka sa roztrhla a my sme na slobode.
Duša naša ako vtáča, unikla z osídla lovcov; osídlo sa rozthlo a my sme zachránení.