V Ráme bolo počuť hlas, nárek a kvílenie. Ráchel oplakáva svojich synov, a nechce sa dať potešiť, lebo ich niet.
V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet."
Hlas bolo počuť v Ráme [Ráma = mestečko pri Betleheme k Jeruzalemu.], nárek a mnohé kvílenie; Ráchel [Ráchel bola manželka Jakubova a umrela okolo Betlehema.] oplakávala svoje dietky, a nedala sa potešiť, lebo ich niet.