VYPNI VIBROVANIE
  • Nezabudni vypnúť aj vibrácie, keďže vibrujúci mobil na drevenej ľavici je rušivý takisto ako zvonenie!