ZAPNI WiFi
  • Bez dátového pripojenia, resp. wifi nebude možné načítať stále časti sv. omše, ktoré sa otvárajú vždy v zvláštnom vyskakovacom okne.

  • Stále však môžeš v off-line režime sledovať menlivé časti, a to aj bez dátového pripojenia.