OTOČ MOBIL POZDĹŽNE
  • Táto webová stránka je responzívna, tzn. že sa prispôsobuje veľkosti vašej obrazovky automaticky.

  • Kvôli lepšej viditeľnosti notového zápisu je výhodnejšie otočiť mobil pozdĺžne, aby došlo k automatickému roztiahnutiu obrázkov.

  • Zvyčajne je táto možnosť označená v mobilných aplikáciách ako "zapnúť automatické otáčanie".