Anjel Pánov sostúpil s neba a povedal ženám: Ten, ktorého hľadáte, vstal, ako bol predpovedal, aleluja.
Z neba zostúpil Pánov anjel a prihovoril sa ženám: „Viem, že hľadáte Ježiša. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal, aleluja.
XXX