Tempus Epiphaniæ
De tempore Natalicio > Proprium de tempore
195219621966Názov a hodnosť podľa 1962
⓵ 6. 1. Sviatok Zjavenia Pána. Tri Krále. S obradom požehnania kriedy a troch vzácnych darov (zlata, kadidla a myrhy). In Epiphania Domini. Benedictio cretæ et Benedictio trium munerum pretiosorum (auri, thuris et myrrhæ)
➁ Sviatok Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa. Sanctæ Familiæ: Jesu, Mariæ, Joseph [v nedeľu v oktáve Zjavenia Pána]
➁ Nedeľa I. po Zjavení Pána. Dominica I. Post Epiphaniam
[formulár nedele I. po Zjavení Pána] Pondelok po nedeli po Zjavení. Feria II. infra Hebdomadam I. post Epiphaniam
[formulár nedele I. po Zjavení Pána] Utorok po nedeli po Zjavení. Feria III. infra Hebdomadam I. post Epiphaniam
[formulár nedele I. po Zjavení Pána] Streda po nedeli po Zjavení. Feria IV. infra Hebdomadam I. post Epiphaniam
[formulár nedele I. po Zjavení Pána] Štvrtok po nedeli po Zjavení. Feria V. infra Hebdomadam I. post Epiphaniam
[formulár nedele I. po Zjavení Pána] Piatok po nedeli po Zjavení. Feria VI. infra Hebdomadam I. post Epiphaniam
[formulár nedele I. po Zjavení Pána] Sobota po nedeli po Zjavení. Sabbato infra Hebdomadam I. post Epiphaniam
➁ 13. 1. Sviatok pripomienky krstu Krista Pána. In Commemoratione Baptismatis Domini Nostri Jesu Christi