Tempus Quadragesimæ
De tempore Quadragesimali > Proprium de tempore
195219621966Názov a hodnosť podľa 1962
➁ Popolcová streda s obradom svätenia a sypania popolu. Feria Quarta Cinerum
[nedigitalizované] ➂ Štvrtok po Popolcovej strede. Feria V. post Cinere
[nedigitalizované] ➂ Piatok po Popolcovej strede. Feria VI. post Cinere
[nedigitalizované] ➂ Sobota po Popolcovej strede. Sabbato post Cinere
➀ Nedeľa I. pôstna. Dominica I. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Pondelok po I. nedeli pôstnej. Feria Secunda infra Hebdomadam I in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Utorok po I. nedeli pôstnej. Feria Tertia infra Hebdomadam I. in Quadragesima
⓶ Kántrová streda vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Quadragesimæ
[nedigitalizované] ➂ Štvrtok po I. nedeli pôstnej. Feria Quinta infra Hebdomadam I. in Quadragesima
⓶ Kántrový piatok vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Quadragesimæ
⓶ Kántrová sobota vo Veľkom pôste. Jarné kántry. [krátka omša] Sabbato Quattuor Temporum Quadragesimæ [forma Missæ Brevior]
[nedigitalizované] ⓶ Kántrová sobota vo Veľkom pôste. Jarné kántry. [dlhá omša] Sabbato Quattuor Temporum Quadragesimæ [forma Missæ Longior]
➀ Nedeľa II. pôstna. Dominica II. in Quadragesima 
[nedigitalizované] ➂ Pondelok po II. nedeli pôstnej. Feria Secunda infra Hebdomadam II. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Utorok po II. nedeli pôstnej. Feria Tertia infra Hebdomadam II. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Streda po II. nedeli pôstnej. Feria Quarta infra Hebdomadam II. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Štvrtok po II. nedeli pôstnej. Feria Quinta infra Hebdomadam II. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Piatok po II. nedeli pôstnej. Feria Sexta infra Hebdomadam II. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Sobota po II. nedeli pôstnej. Sabbato infra Hebdomadam II. in Quadragesima
  ➀ Nedeľa III. pôstna. Dominica III. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Pondelok po III. nedeli pôstnej. Feria Secunda Hebdomadam III. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Utorok po III. nedeli pôstnej. Feria Tertia Hebdomadam III. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Streda po III. nedeli pôstnej. Feria Quarta Hebdomadam III. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Štvrtok po III. nedeli pôstnej. Feria Quinta Hebdomadam III. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Piatok po III. nedeli pôstnej. Feria Sexta Hebdomadam III. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Sobota po III. nedeli pôstnej. Sabbato infra Hebdomadam III. in Quadragesima
➀ Nedeľa IV. pôstna. Dominica IV. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Pondelok po IV. nedeli pôstnej. Feria Secunda infra Hebdomadam IV. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Utorok po IV. nedeli pôstnej. Feria Tertia infra Hebdomadam IV. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Streda po IV. nedeli pôstnej. Feria Quarta infra Hebdomadam IV. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Štvrtok po IV. nedeli pôstnej. Feria Quinta infra Hebdomadam IV. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Piatok po IV. nedeli pôstnej. Feria Sexta infra Hebdomadam IV. in Quadragesima
[nedigitalizované] ➂ Sobota po IV. nedeli pôstnej. Sabbato infra Hebdomadam IV. in Quadragesima