Tempus Passionis
De tempore Quadragesimali > Proprium de tempore
195219621966Názov a hodnosť podľa 1962
➀ Nedeľa I. Umučenia. Dominica I Passionis
[nedigitalizované] ➂ Pondelok po nedeli Umučenia. Feria Secunda infra Hebdomadam Passionis
[nedigitalizované] ➂ Utorok po nedeli Umučenia. Feria Tertia infra Hebdomadam Passionis
[nedigitalizované] ➂ Streda po nedeli Umučenia. Feria Quarta infra Hebdomadam Passionis
[nedigitalizované] ➂ Štvrtok po nedeli Umučenia. Feria Quinta infra Hebdomadam Passionis
[nedigitalizované] ➂ Piatok po nedeli Umučenia. Feria Sexta infra Hebdomadam Passionis
[nedigitalizované] ➂ Sobota po nedeli Umučenia. Sabbato infra Hebdomadam Passionis

Hebdomada Sancta
Tempus Passionis > De tempore Quadragesimali > Proprium de tempore
 
195219621966Názov a hodnosť podľa 1962
➀ Nedeľa II. Umučenia. Kvetná nedeľa. Dominica II. Passionis seu in Palmis
[nedigitalizované] ➁ Pondelok Veľkého týždňa. Feria Secunda Hebdomadæ Sanctæ
[nedigitalizované] ➁ Utorok Veľkého týždňa. Feria Tertia Hebdomadæ Sanctæ
[nedigitalizované] ➁ Streda Veľkého týždňa. Feria Quarta Hebdomadæ Sanctæ

Triduum sacrum
Hebdomada Sancta > Tempus Passionis > De tempore Quadragesimali > Proprium de tempore
 
195219621966Názov a hodnosť podľa 1962
➀ Zelený štvrtok I. [omša pri svätení olejov]. Feria Quinta in Cœna Domini I. [missa chrismatis]
➀ Zelený štvrtok II. [večerná omša] s obradom umývania nôh a so slávnostným prenesením a uschovaním Najsv. Sviatosti a s obnažením oltárov. Feria Quinta in Cœna Domini II. [de missa solemni vespertina] apud rituum de lotione pedum et de solemni translatione ac repositione Sacramenti et de altarium denudatione
✔ ➀ Veľký piatok. Popoludňajšia oslava Pánovho umučenia a smrti Feria Sexta in Passione et Morte Domini
 ➀ Biela sobota I. Liturgia svetla [časť večerná]