Tempus Paschatis
De tempore paschali > Proprium de tempore
195219621966Názov a hodnosť podľa 1962
➀ Biela sobota I. Liturgia svetla [časť večerná] Sabbatum Sanctum I. [lucernare]
➀ Nedeľa Veľkonočná. Dominica Resurrectionis
➀ Veľkonočný pondelok. Die Secunda infra octavam Paschæ
[nedigitalizované] ➀ Veľkonočný utorok. Die Tertia infra octavam Paschæ
[nedigitalizované] ➀ Veľkonočná streda. Die Quarta infra octavam Paschæ
[nedigitalizované] ➀ Veľkonočný štvrtok. Die Quinta infra octavam Paschæ
[nedigitalizované] ➀ Veľkonočný piatok. Die Sexta infra octavam Paschæ
[nedigitalizované] ➀ Sobota Veľkonočná. Sabbato in Albis
➀ Nedeľa I. po Veľkej noci. Biela nedeľa. Dominica I. Post Pascha. Dominica in Albis
➁ Nedeľa II. po Veľkej noci. Dominica II. Post Pascha
➁ Nedeľa III. po Veľkej noci. Dominica III. Post Pascha
➁ Nedeľa IV. po Veľkej noci. Dominica IV. Post Pascha
➁ Nedeľa V. po Veľkej noci. Dominica V. Post Pascha
④ Prosebné (krížové) dni. Malé litánie. Feriæ Rogationum. Litaniæ minores
➁ Vigília Nanebovstúpenia Pána. Vigilia Ascensionis