Tempus Ascensionis
De tempore paschali > Proprium de tempore
195219621966Názov a hodnosť podľa 1962
⓵ Nanebevstúpenia Pána. Ascensio Domini
  ➁ Nedeľa po Nanebevstúpení. Dominica post Ascensionem
✔ 
➀ Vigília Turíčna. Vigilia Pentecostes