Octavam Pentecostes
De tempore paschali > Proprium de tempore
195219621966Názov a hodnosť podľa 1962
➀ Nedeľa Turíčna. Dominica Pentecostes
  ➀ Pondelok turíčny. Die II. infra octavam Pentecostes
➀ Utorok turíčny. Die III. infra octavam Pentecostes
⓵ Kántrová streda v Turíčnom týždni. Letné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Pentecostes
➀ Štvrtok turíčny. Die Quinta infra octavam Pentecostes
⓵ Kántrový piatok v Turíčnom týždni. Letné kántry. Feria VI. Quattuor Temporum Pentecostes
⓵ Kantrová sobota v Turíčnom týždni. Letné kántry. [krátka omša] Sabbato Quattuor Temporum Pentecostes [forma Missæ Brevior]
[nedigitalizované] ⓵ Kantrová sobota v Turíčnom týždni. Letné kántry. [dlhá omša] Sabbato Quattuor Temporum Pentecostes [forma Missæ Longior]