De tempore post Pentecosten
Proprium de tempore
195219621966Názov a hodnosť podľa 1962
➀ Sviatok Najsvätejšej Trojice. In festo Sanctissimæ Trinitatis
Nedeľa I. po Turícach. Dominica I. Post Pentecosten
[formulár z omše nedele I. po Turícach] ④ Pondelok po turíčnej oktáve. Feria Secunda infra Hebdomadam I post Octavam Pentecostes
[formulár z omše nedele I. po Turícach] ④ Utorok po turíčnej oktáve. Feria Secunda infra Hebdomadam I post Octavam Pentecostes
[formulár z omše nedele I. po Turícach] ④ Streda po turíčnej oktáve. Feria Secunda infra Hebdomadam I post Octavam Pentecostes
⓵ Sviatok Božieho Tela. Festum Sanctissimi Corporis Christi
[formulár z omše nedele I. po Turícach] ④ Piatok po turíčnej oktáve. Feria Secunda infra Hebdomadam I post Octavam Pentecostes
[formulár z omše nedele I. po Turícach] ④ Sobota po turíčnej oktáve. Feria Secunda infra Hebdomadam I post Octavam Pentecostes
➁ Nedeľa II. po Turícach. Dominica II. post Pentecosten
➀ Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sanctissimi Cordis Domini Nostri Jesu Christi
➁ Nedeľa III. po Turícach. Dominica III. post Pentecosten
➁ Nedeľa IV. po Turícach. Dominica IV. post Pentecosten
➁ Nedeľa V. po Turícach. Dominica V. post Pentecosten
 ➁ Nedeľa VI. po Turícach. Dominica VI. post Pentecosten
 ➁ Nedeľa VII. po Turícach. Dominica VII. post Pentecosten
 ➁ Nedeľa VIII. po Turícach. Dominica VIII. post Pentecosten
 ➁ Nedeľa IX. po Turícach. Dominica IX. post Pentecosten
 ➁ Nedeľa X. po Turícach. Dominica X. post Pentecosten
 ➁ Nedeľa XI. po Turícach. Dominica XI. post Pentecosten
 ➁ Nedeľa XII. po Turícach. Dominica XII. post Pentecosten
 ➁ Nedeľa XIII. po Turícach. Dominica XIII. post Pentecosten
 ➁ Nedeľa XIV. po Turícach. Dominica XIV. post Pentecosten
 ➁ Nedeľa XV. po Turícach. Dominica XV. post Pentecosten
 ➁ Nedeľa XVI. po Turícach. Dominica XVI. post Pentecosten
 ➁ Nedeľa XVII. po Turícach. Dominica XVII. post Pentecosten
 ⓶ Kántrová streda v septembri. Jesenné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Septembris
 ⓶ Kántrový piatok v septembri. Jesenné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Septembris
 ⓶ Kántrová sobota v septembri. Jesenné kántry [krátka omša]. Sabbato Quattuor Temporum Septembris [forma Missæ Brevior]
[nedigitalizované] ⓶ Kántrová sobota v septembri. Jesenné kántry [dlhá omša]. Sabbato Quattuor Temporum Septembris [forma Missæ Longior]
➁ Nedeľa XVIII. po Turícach. Dominica XVIII. post Pentecosten
➁ Nedeľa XIX. po Turícach. Dominica XIX. post Pentecosten
➁ Nedeľa XX. po Turícach. Dominica XX. post Pentecosten
➁ Nedeľa XXI. po Turícach. Dominica XXI. post Pentecosten
➁ Nedeľa XXII. po Turícach. Dominica XXII. post Pentecosten
➁ Nedeľa XXIII. po Turícach. Dominica XXIII. post Pentecosten
➁ Nedeľa III., ktorá zvýšila po Zjavení Pána [radená ako nedeľa po Turícach] Dominica III. quæ superfuit Post Epiphaniam
➁ Nedeľa IV., ktorá zvýšila po Zjavení Pána [radená ako nedeľa po Turícach] Dominica IV. quæ superfuit Post Epiphaniam
➁ Nedeľa V., ktorá zvýšila po Zjavení Pána [radená ako nedeľa po Turícach] Dominica V. quæ superfuit Post Epiphaniam
➁ Nedeľa VI., ktorá zvýšila po Zjavení Pána [radená ako nedeľa po Turícach] Dominica VI. quæ superfuit Post Epiphaniam
➁ Nedeľa XXIV. a posledná po Turícach. Dominica XXIV. et Ultima Post Pentecosten