Obdobia liturgického roka.
Proprium de Tempore


Obdobie Adventu. De tempore Adventus
Obdobie Vianoc. De tempore Natalicio
 Vianoce. Tempus Nativitatis
 Zjavenie Pána. Tempus Epiphaniæ
Obdobie po Zjavení Pána. De tempore post Epiphaniam
Obdobie Predpôstu. De tempore Septuagesimæ
Obdobie Veľkého Pôstu. De tempore Quadragesimali
 Čas Umučenia. Tempus Passionis
  Veľký Týždeň. Hebdomada maior
   Sväté Trojdnie. Triduum sacrum
Obdobie Veľkonočné. De tempore paschali
 Čas Veľkonočný. Tempus Paschatis
 Čas Nanebovstúpenia. Tempus Ascensionis
 Oktáva Turíčna. Octavam Pentecostes
Obdobie po Turícach. De tempore post Pentecosten