Kántrové dni.
Quattuor Temporum


Zimné kántry v Advente. Quattuor Temporum Adventus
 ⓶ Kántrová streda v Advente. Zimné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Adventus
 ⓶ Kántrový piatok v Advente. Zimné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Adventus
 ⓶ Kántrová sobota v Advente. Zimné kántry [krátka omša]. Sabbato Quattuor Temporum Adventus [forma Missæ Brevior]
 [nedigitalizované] ⓶ Kántrová sobota v Advente. Zimné kántry [dlhá omša]. Sabbato Quattuor Temporum Adventus [forma Missæ Longior]
Jarné kántry v Pôste. Quattuor Temporum Quadragesimæ
 ⓶ Kántrová streda vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Quadragesimæ
 ⓶ Kántrový piatok vo Veľkom pôste. Jarné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Quadragesimæ
 ⓶ Kántrová sobota vo Veľkom pôste. Jarné kántry. [krátka omša] Sabbato Quattuor Temporum Quadragesimæ [forma Missæ Brevior]
 [nedigitalizované] ⓶ Kántrová sobota vo Veľkom pôste. Jarné kántry. [dlhá omša] Sabbato Quattuor Temporum Quadragesimæ [forma Missæ Longior]
Letné kántry v Turícach. Quattuor Temporum Pentecostes
 ⓵ Kántrová streda v Turíčnom týždni. Letné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Pentecostes
 ⓵ Kántrový piatok v Turíčnom týždni. Letné kántry. Feria VI. Quattuor Temporum Pentecostes
 ⓵ Kantrová sobota v Turíčnom týždni. Letné kántry. [krátka omša] Sabbato Quattuor Temporum Pentecostes [forma Missæ Brevior]
 [nedigitalizované] ⓵ Kantrová sobota v Turíčnom týždni. Letné kántry. [dlhá omša] Sabbato Quattuor Temporum Pentecostes [forma Missæ Longior]
Jesenné kántry v septembri. Quattuor Temporum Septembris
 ⓶ Kántrová streda v septembri. Jesenné kántry. Feria Quarta Quattuor Temporum Septembris
 ⓶ Kántrový piatok v septembri. Jesenné kántry. Feria Sexta Quattuor Temporum Septembris
 ⓶ Kántrová sobota v septembri. Jesenné kántry [krátka omša]. Sabbato Quattuor Temporum Septembris [forma Missæ Brevior]
 [nedigitalizované] ⓶ Kántrová sobota v septembri. Jesenné kántry [dlhá omša]. Sabbato Quattuor Temporum Septembris [forma Missæ Longior]