Bude ma vzývať, a vyslyším ho, vytrhnem ho a obdarím ho cťou: ja nasýtim ho dlhým životom. Kto býva v Najvyššieho záštite, ostáva pod ochranou Boha nebeského.
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu. Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava.

Volať bude na mňa a ja ho vyslyším: pri ňom som v súžení: vytrhnem ho a privediem k sláve. Dlhým vekom ho nasýtim: a ukážem mu spasenie svoje.[1] Kto prebýva pod pomocou Najvyššieho, pod ochranou Boha nebies zostáva.


[1] Cirkev určila tento žalm pre kňazov za modlitbu na začiatku noci (v Kompletóriume). Noc je obraz doby, v ktorej človek je viac vystavený nebezpečenstvu, než za dňa, keď sám nebezpečenstvo vidí. V ochrane Božej spravodlivý, bezpečne sa ukladá na pokoj.