ŽENY, ZAHAĽTE SI HLAVU!

Na tridentskej sv. omši – a pri akejkoľvek verejnej modlitbe – je vhodné, aby si ženy zahaľovali svoje hlavy. Medzi slovanskými národmi bol tento ženský závoj hlavy známy ako chustka či ručník“. V rímskej cirkvi je známy pod názvom mantilka, resp. mantilla. Prečo by sa ale ženy mali zahaľovať? Odpoveď nachádzame vo sv. Písme.
mlada zena s mantilkou
Prvý list Korinťanom 11, 3 - 13:
Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž ...
Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu. A každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu ...
Muž si nemusí zahaľovať hlavu, lebo je obrazom a slávou Boha, no žena je slávou muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža. Preto má mať žena na hlave znak moci kvôli anjelom ...  Posúďte sami: Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu nezahalená?