Introit je piesňou vstupu, ktorý v slávnostnej omši chór spieval pri predošlých úkonoch kňaza. Kňaz sa modlí teraz na strane lekcie. Na začiatku čítania textu kňaz sa prežehná (v záušných omšiach robí kríž nad knihou); pri slovách Glória Patri – Sláva Otcu zohne hlavu v smere oltárneho kríža. Po Glória Patri opakuje introit až po verš žalmu. V nedeľných a feriálnych omšiach času Umučenia a v zádušných omšiach treba vynechať verš Glória Patri.