Dobrotivosť Pána Boha nášho nech nad nami je a práci rúk našich daj zdar a práci rúk daj zdar.
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

A nech je jasnosť[1] Pána, nášho Boha, na nás, a spravuj diela našich rúk nad nami;[2] a spravuj dielo našich rúk!


[1] Milosť.
[2] Aby sa nám darily. - Tieto slová Cirkev každodenne kladie do úst svojich služobníkov pri cirkevných hodinkách, aby nikdy nespustili s očú potreby Cirkvi a jej dietok.