Z chrámu svojho počul On môj hlas, aleluja, a k jeho ušiam došlo moje volanie, aleluja, aleluja. Milujem teba, Pane, moja sila, Pane, tvŕdza moja, útočište moje, osloboditeľ môj.
Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu. Milujem ťa, Pane, moja sila; Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.
xxx