Drahí bratia! Vyznávajte sa druh druhovi z hriechov a druh za druha sa modlite, aby ste ozdraveli! Mnoho zmôže a veľmi je účinná modlitba spravodlivého! Eliáš bol človek slabý ako my, ale veľmi sa modlil, aby nepršalo na zemi, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil, a nebesá daly dážď a zem priniesla úrodu. Bratia moji, ak by niekto z vás zblúdil od pravdy, a iný ho obráti, nech vie, že kto obráti hriešnika s jeho bludnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my, a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod. Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.
xxx