Vzdávajte vďaky Pánovi, bo dobrý je, bo jeho milosrdenstvo je naveky.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
xxx