Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak niekto z vás bude mať priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo mi priateľ prišiel s cesty, a nemám mu čo dať. A keby mu ten znútra odpovedal: Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté, a moje deti sú so mnou v posteli. Nemôžem teda vstať a dať ti. No ak ten neprestane klopať, vravím vám, ak aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, jednako pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, koľko potrebuje. Ale aj ja vám hovorím: Pýtajte si, a dajú vám; hľadajte, a nájdete; klopte, a otvoria vám. Lebo každý, kto si pýta, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak voľakoho z vás (ako otca) syn poprosí o chlieb, či mu podá kameň? alebo o rybu, či mu miesto ryby podá hada? alebo ak poprosí o vajce, či mu podá škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o koľko skôr váš Otec nebeský dá Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia.
Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: »Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.« A on znútra odpovie: »Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.« Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? 13Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“
xxx