Ako novonarodeniatka, aleluja, a predsa už rozumné, žiadajte si neskazené mlieko, aleluja, aleluja, aleluja. Plesajte Bohu, nášmu pomocníkovi, jasajte Bohu Jakubovmu.
Ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aleluja, aleluja, aleluja. Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha, jasajte Bohu Jakubovmu.
XXX