Svojimi ústami ja veľmi budem oslavovať Pána a v strede mnohých chváliť ho; lebo stál po pravici chudáka, aby pred prenasledovateľmi zachránil moju dušu, aleluja.
Veľmi budem oslavovať Pána svojimi ústami, budem ho chváliť uprostred zástupov, lebo on stojí po pravom boku chudáka, aby ho zachránil pred jeho sudcami.
xxx