Pýtajte si, a dajú vám, hľadajte, a nájdete, klopte, a otvoria vám. Lebo každý, kto si pýta, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria, aleluja.
Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.
xxx