Od lona matkinho volal ma Pán mojim menom, ústa mi urobil sťa ostrý meč, v tôni svojej ruky ma ukryl a urobil zo mňa brúsený šíp. Dobre je oslavovať Pána a spievať tvojmu menu, Najvyšší.
x
x