Počúvajte na mňa, ostrovy, a pozorujte, ďaleké národy, Pán ma povolal od lona, od života mojej matky spomínal mi meno. Ústa mi urobil sťa ostrý meč, v tieni svojej ruky ma ukryl a urobil zo mňa brúsený šíp, do svojho tulca ma schoval. A riekol mi: Sluhom mojím si ty, Izrael, tebou sa chcem osláviť. Teraz však hovorí Pán, ktorý si ma od lona urobil sluhom: Hľa, ustanovím ťa za svetlo pohanom, nechže si mojou spásou až do končín zeme. Králi uvidia, a vstanú kniežatá, a skláňať sa budú k vôli Pána a Svätého Izraela, ktorý ťa vyvolil.
x
x