Prv, než som ťa utvoril v lone, poznal som ťa; prv, než si vyšiel zo života matkinho, posvätil som ťa. Vystrel Pán ruku svoju, dotkol sa úst mojich a povedal mi. Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou pripravovať mu cesty.
x
x