Alžbete prišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď susedia a príbuzní počuli, že jej Pán preukázal veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli obrezať chlapčeka a nazvali ho menom jeho otca Zachariášom. No jeho matka povedala: Nie tak, ale Jánom sa bude volať. Oni jej však povedali: Veď nikoho nemáš v príbuzenstve, čo by mal toto meno. Dali teda znak otcovi, ako by ho chcel pomenovať. Tu on si pýtal tabuľku a napísal: Ján je jeho meno! A divili sa všetci. Hneď potom sa mu otvorily ústa a (rozviazal) jazyk, takže prehovoril a zveleboval Boha. Tu prišiel strach na všetkých jeho susedov a po všetkých vrchoch judských rozprávalo sa o všetkých týchto udalostiach. Všetci, ktorí o tom počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: Čím len bude tento chlapček? Lebo ruka Pánova bola s ním. Zachariáša, jeho otca, naplnil Duch Svätý, a prorokoval: Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo shliadol na svoj ľud a vykúpil ho.
x
x