Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou pripravovať mu cesty.
x
x