02 ispovjadaju se

Po kňazovi v mene veriacich vyznáva hriechy aj miništrant. Aj ja skrúšene vyznávam svoju vinu:klacanie
Ispovědaju se Bogu vsemogućumu, blaženěj Marii vsegda Děvě, blaženomu Mihovilu Arhanģelu, blaženomu Ivanu Krstitelju, svetima Apostoloma Petru i Pavlu, vsěm Svetim, i tebě otče: jako sgrěših zelo pomišļenjem, slovom i dělom: Vyznávam všemohúcemu Bohu, blahoslavenej Márii vždy Panne, blahoslavenému Michalovi archanjelovi, blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi, svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi, všetkým svätým i tebe, otče, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami a skutkami.

Trikrát sa bijeme v prsia
 
Trikrát sa bijeme v prsia
Moj grěh, moj grěh, moj prěveliki grěh! Moja vina, moja vina, moja preveľká vina!

Těmže molju blaženuju Mariju vsegda Děvu, blaženago Mihovila Arhanģela, blaženago Ivana Krstiteļa, svetaja Apoštola Petra i Pavla, vse Svetije, i tebe, otče, moliti se za me ka Gospodevi Bogu našemu.
℣. Pomiluj vas vsemogi Bog, i, otpustiv grěhi vaše, privedi vas v život věčni.
℟. Amen.
℣. Prošćenje, otrěšenje i otpušćenje grěh naših da podast nam vsemogi i milosrdi Gospod.
℟. Amen.
 Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, blahoslaveného Michala archanjela, blahoslaveného Jána Krstiteľa, svätých apoštolov Petra a Pavla, všetkých svätých i teba, otče, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
℣. Nech sa zmiluje nad vami všemohúci Boh, nech vám hriechy odpustí a vovedie vás do života večného.
℟. Amen.
℣. Nech nás omilostí všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozhreší a odpustí nám hriechy.
℟. Amen.