Duch Pánov naplňuje okruh zemský, aleluja. On, ktorý všetko udržuje, pozná každý jazyk, aleluja, aleluja, aleluja. Vstaň, Bože, rozpráš svojich nepriateľov, nech utečú pred tebou tí, ktorí nenávidia teba.

Veď Pánov duch naplňuje zemekruh, ten, čo obopína všetko, pozná (každý) hlas.[1] Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.


[1] V tomto verši niet ničoho panteistického. Len sa zdôrazňuje všadeprítomnosť Pánovho ducha, ako sa inde hovorí o všadeprítomnosti Pánovej (Jer 23,24; Ž 139,7; 1 Kr 8 27). – Pánov duch je sám Pán. Starý zákon ešte nevedel o tretej božskej Osobe. Podobné výroky však jednako pripravujú ľudí na toto tajomstvo.

Lebo duch Pánov naplňuje okres zemei a ten, ktorý všetko udržuje, pozná každý hlas.[1] Nech vstane Boh,[2] že sa rozpŕchnu jeho nepriatelia: a utečú od jeho tvári tí, ktorí ho nenávidia.


[1] Izai. 6, 3
[2] Tieto slová nechával hovoriť Mojžiš, keď brali archu, aby ju niesli do boja, alebo v púšti ďalej išli.