Vyšli Ducha svojho, a budú stvorené a obnovíš tvárnosť zeme, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky.
Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky.

Keď pošleš svojho ducha, stvorené býva; a obnovuješ tvárnosť zeme.[1] Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky.


[1] Cirkev používa týchto slov na obnovenie zeme skrze Ducha svätého na Turíce.