Upevni, Bože, čo si v nás vykonal; pre tvoj chrám, ktorý je v Jeruzaleme, nech kráľovia prinášajú tebe dary obetné, aleluja.
Prejav, Bože, svoju moc, upevni, Bože, čo si v nás vykonal. Nech pre tvoj chrám v Jeruzaleme králi prinášajú dary.

Vyšli,[1] ó Bože, svoju silu: utvrď, ó Bože, čo si v nás učinil: Zo svojho chrámu nad Jeruzalemom![2] Kráľovia prinesú ti dary.


[1] Ukáž.
[2] Chrám stane sa stredišťom úcty Božej pre celý svet. Niektorí vykladajú „pre chrám tvoj“.