Graduál s piesňou aleluja (cez rok) je medzispevom medzi lekciou a evanjeliom, ktorého úlohou je podať úvahu na počuté slová lekcie. Graduál s traktom (v Predpôste a vo Veľkom pôste) má pripraviť nasledujúce evanjelium.