Bohoslužba náuky začína lekciou. Posvätnú náuku počúvame z úst Apoštola (lekcia), z úst Krista (evanjelium) a z úst Cirkvi (homília, kázeň). Hlásanie evanjelia sa deje s výraznou okázalosťou najmä pri slávnostnej omši. Lekcia nasleduje po zakončení poslednej orácie. V slávnostnej omši ju spieva subdiakon, v spievanej nižší klerik, ak je kňaz sám, tak číta lekciu na pravej strane oltára.