Dvojitá pieseň aleluja (vo veľkonočnom období) je medzispevom medzi lekciou a evanjeliom, ktorej úlohou je pripraviť nasledujúce evanjelium.