Pred evanjeliom modlí sa kňaz pred stredom oltára hlboko sklonený:statie

Munda cor meum ac lábia mea, omnípotens Deus, qui lábia Isaíæ prophétæ cálculo mundásti igníto: ita me tua grata miseratióne dignáre mundáre, ut sanctum Evangélium tuum digne váleam nuntiáre. Per Christum, Dóminum nostrum. Amen.

 Očisť mi srdce a pery, všemohúci Bože, ktorý si ohnivým uhlom očistil pery proroka Izaiáša; svojím milostivým zľutovaním ráč i mňa tak očistiť, aby som mohol dôstojne ohlasovať tvoje sväté evanjelium. Skrze Krista, Pána nášho. Amen.

Jube, Dómine, benedícere. Dóminus sit in corde meo et in lábiis meis: ut digne et competénter annúntiem Evangélium suum. Amen. Ráč ma, Pane, požehnať. Nech je Pán v mojom srdci a na mojich perách, aby som dôstojne a náležite ohlasoval jeho evanjelium. Amen.

Pri slávnostnej omši kňaz najprv ticho prečíta evanjelium, potom žehná kadidlo (ako na začiatku omše):

D. Benedícite, pater reverénde (pater reverendissime).
S. Ab illo bene dicáris, in cujus honóre cremáberis. Amen.

 D. Požehnajte, dôstojný otče (biskupovi: najdôstojnejší otče).
K. Nech teba žehná  ten, na ktorého počesť zhoríš. Amen.

Nato sa diakon pomodlí Munda cor - Očisť mi srdce, a pýta požehnanie:


D.
Jube, Dómine, benedícere.

 D. Ráč ma, pane, požehnať.

Kňaz mu dá požehnanie:
S. Dóminus sit in corde tuo et in lábiis tuis: ut digne et competénter annúnties Evangélium suum: In nómine Patris,et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. K. Nech je Pán v tvojom srdci a na tvojich perách, aby si dôstojne a náležite ohlasoval jeho evanjelium v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Kňaz číta evanjelium na ľavej strane oltára, obrátený trocha na sever (strana tmy a chladu, ktorá znázorňuje pohanský a neveriaci svet). Na začiatku sa dotkne pravým palcom posvätného textu evanjelia a posvätí ním svoje čelo, prsia a ústa, označiac ich krížikom. To robia aj veriaci.