Proroci a Apoštoli, ktorých slová sme počuli v Lekcii, iba pripravovali cestu Pánovi. V Evanjeliu však počujeme hovoriť a konať samého Vykupiteľa. To dáva Cirkev najavo tým, že pri Evanjeliu všetci úctivo stoja. Kňaz sa dotkne pravým palcom posvätného textu evanjelia a posvätí ním svoje čelo, prsia a ústa, označiac ich krížikom. To robia aj veriaci. Vážime si slová Pána Ježiša. Tieto slová chceme v pamäti udržovať (krížik na čele),ústami vyznávať (krížik na ústach) a podľa nich sa riadiť (krížik na prsiach).